สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Board Control / บอร์ด ควบคุม

Board Control / บอร์ด ควบคุม

 

Micro Controller Board

Board Control เป็นการควบคุม โดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการ สั่งงาน 

Board  เป็นการควบคุมสมัยใหม่ ใช้พื้นที่ น้อยมาก ปลอดภัย และ ประหยัด

สามารถลด เวลา และ ค่าใช้จ่าย จากเดิมที่เคยใช้ รีเลย์(Relay)

Board สามารถ ใช้ร่วมกัน กับวงรจร ที่ใช้รีเลย์ หรือวงจร อื่น ๆ ก็ได้

 

 

แบบตัวอย่างวงจร ที่ใช้รีเลย์ ในการ Wiring สาย

..............................................................................................................................................

 

 

แบบตัวอย่างวงจร ที่ใช้บอร์ด คอนโทรล ในการ Wiring สาย

 

...............................................................................................................................................

Tags : Board , Control , บอร์ดควบคุม

view