สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ราคาตู้ควบคุม,ตู้คอนโทรล Standard

ราคาตู้ควบคุม,ตู้คอนโทรล Standard

Booster Pump Controller (Standard) ระบบรักษาแรงดัน

2 Pumps Alternate / Parallel/D-O-L

Not Over Size 5.5 Kw. (7.5Hp)

อุปกรณ์หน้าตู้

 • Pilot Lamp LED Show Power           1 Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Low              1Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Run              2Ea.
 • Pilot Lamp LED Show OverLoad      2Ea.
 • Selector Switch Man-Off-Auto         2Ea.

อุปกรณ์ ภายในตู้

 • Main Breaker Mitsubishi / Fuji        1Ea.
 • Magnetic  Mitsubishi / Fuji             2Ea.
 • OverLoad Mitsubishi / Fuji             2Ea.
 • Fuse Control Shinohawa                1Ea.
 • Latching Relay Wip-W-LT2             1Ea.
 • Relay+Socket Omron/Schneider     3Ea.
 • Timer+Socket WIP/Nitech             1Ea.
 • Floatless Level Relay                     1Ea.
 • Terminal Unit Big One                   1Ea.

ตู้กันน้ำมีหลังคา 1 ชั้น  ราคา              15,500 บาท

ตู้กันน้ำมีหลังคา+กระจก 2 ชั้น ราคา    17,000 บาท


Transfer Pump Controller (Standard) ระบบ รับ-ส่งน้ำ

2 Pumps Alternate/3x3 /D-O-L

Not Over Size 5.5 Kw. (7.5Hp)

Level  บ่อล่าง 3 ก้าน x  บ่อบน 3 ก้าน

อุปกรณ์หน้าตู้

 • Pilot Lamp LED Show Power          1Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Low             1Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Run             2Ea.
 • Pilot Lamp LED OverLoad              2Ea.
 • Selector Switch Man-Off-Auto        2Ea.

อุปกรณ์ ภายในตู้

 • Main Breaker Mitsubishi / Fuji        1Ea.
 • Magnetic Mitsubishi / Fuji              2Ea.
 • OverLoad Mitsubishi / Fuji             2Ea.
 • Fuse Control Shinohawa                1Ea.
 • Latching Relay Wip-W-LT2             1Ea.
 • Relay+Socket Omron/Schneider     4Ea.
 • Floatless Relay Level                     2Ea.
 • Terminal Unit Big One                   1Ea.

ตู้กันน้ำมีหลังคา 1 ชั้น ราคา               17,000 บาท

ตู้กันน้ำมีหลังคา+กระจก 2 ชั้น ราคา    18,500 บาท


Sewage Pump Controller  (Standard) ระบบน้ำเสีย

2 Pumps Alternate / Parallel/3 Floats/ D-O-L

Not Over Size 5.5 Kw. (7.5Hp)

3 Level / 3 ลูกลอย / 24Vac

อุปกรณ์หน้าตู้

 • Pilot Lamp LED Show Power           1Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Low              1Ea.
 • Pilot Lamp LED Show Run              2Ea.
 • Pilot Lamp LED Show OverLoad      2Ea.
 • Selector Switch Man-Off-Auto         2Ea.

อุปกรณ์ ภายในตู้

 • Main Breaker Mitsubishi / Fuji         1Ea.
 • Magnetic Mitsubishi / Fuji               2Ea.
 • Thermal Mitsubishi / Fuji                2Ea.
 • Fuse Control Shinohawa                 1Ea.
 • Latching Relay Wip-W-LT2              1Ea.
 • Relay+Socket Omron/Schneider      5Ea.
 • Transformer Pri-220Vac/Sec-24Vac  1Ea
 • Terminal Unit Big One                    1Ea.

ตู้กันน้ำมีหลังคา 1 ชั้น ราคา               15,500 บาท

ตู้กันน้ำมีหลังคา+กระจก 2 ชั้น  ราคา    17,000 บาท

Sewage Pump 4 Level (4 ลูกลอย) Buzzer Alarm & Stop-Reset เพิ่มอีก ราคา 1000 บาท 

เสริม Warning Light (ไฟหมุน) Fuction High Level Alarm เพิ่มอีก ราคา    1,000 บาท

......................................................................................................................................

หมายเหตุ : ราคาอุปกรณ์เพิ่มเติม หากต้องการเพิ่มลงในตู้ควบคุม

เพิ่ม Phase Protection   ราคา  1,600 บาท

ราคาดังกล่างยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%


Example : Indoor Transfer 2 Pumps Control & Phase ProtectionTags : control , water , pump , booster , transfer , sewage , panel , ราคา

view