สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Fire Pump Control - ตู้คอนโทรลระบบดับเพลิง

Fire Pump Control - ตู้คอนโทรลระบบดับเพลิง

Fire Pump & Jockey Pump System - ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิง Fire Pump System และ ปั๊มน้ำรักษาแรงดันภายในระบบ Jocky Pump

ที่นิยมใช้ จะมีสองแบบ ด้วยกัน

      1.Diesel Engine Fire Pump เป็นปั๊มสูบน้ำประกอบติดกับเครื่องยนต์ ชุดคอนโทรลควบคุม

จะเป็นแบบ 12 Volt DC หรือ 24 Volt DC ใช้แบตตารี่ จำนวน 2ชุด เพื่อสั่งสตาร์ท การทำงาน 

      2.Electric Fire Pump เป็นสูบน้ำประกอบติดกับมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดคอนโทรลควบคุม

จะเป็นแบบไฟฟ้า 220-240/380-400 Volt AC

แต่ระบบดับเพลิงแบบ Electric Fire Pump นั้น ภายในตัวอาคาร จำเป็นต้องมีเครื่องไฟฟ้าสำรองด้วยJockey Pump Control Panel / DOL. Start

         Jockey Pump  เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแรงดัน 220-240/380-400 Volt AC

ลักษณะการทำงานจะคล้ายๆ กับระบบ  Booster Pump  คือจะค่อยๆเติมน้ำ เมื่อแรงดันตก

ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเกิดได้จากการ ระเหย หรือ การรั่วไหล ของระบบท่อ ดังนั้นจุดทำงาน

ของ Jockey Pump จึงถูกตั้งค่าให้อยู่ ในระดับที่มากว่าตัวหลัก Fire Pump

ประมาณ 10 ปอนด์(psi)เพื่อป้องกันการทำงานของ Fire Pump ไม่ให้ทำงานก่อนเหตุอันควร


Diesel Engine Fire Pump Control

ความสามารถของตู้ควบคุม Engine Fire Pump (Microcontroller-Wall Type)

 1. แสดงสถานะของแบตเตอร์รี่ และเครื่องยนต์บน LCD 20x4
 2. มีนาฬิกาอยู่ภายใน สามารถทดสอบ weekly test ได้
 3. รวม speed switch ไว้ในเครื่องเดียวกัน
 4. ตั้งค่าให้หยุดเครื่องยนต์ ตามเวลาที่หน่วงไว้ได้หลังจากความดันน้ำปกติแล้ว
 5. ในกรณีของweekly test สามารถให้หยุดเครื่องยนต์ ถ้าอุณหภูมิของน้ำสูงเกินไป หรือความดันน้ำมันเครื่องต่ำ
 6. มี Remote signal ในกรณีต่างๆ
 7. บันทึกเวลาเมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ (History event)

หลักการทำงาน

                การสั่งให้เครื่องยนต์ทำงานทำได้ 3 วีธี คือ Remote, Low pressure และ Weekly test.

ถ้าความดันน้ำในระบบต่ำ เครื่องยนต์จะสตาร์ทแล้วพักเป็นช่วงๆ โดยสลับใช้ Batt # 1 และ Batt#2

จนกระทั่งเครื่องยนต์ทำงาน เมื่อความดันน้ำสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ สามารถเลือกใช้การหน่วงเวลาเพื่อหยุดเครื่องยนต์ได้

Controller จะบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ และแสดงรอบเครื่องยนต์ให้ดูด้วย 

Controller จะบันทึกเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

Engine Start, Engine Stop, Charger Failed, Battery Failed, Failed to start,

Coolant temp. high, Oil pressure low และ Overspeed.

นอกจากนั้นตัวเครื่องยังส่ง Remote alarm contact ให้อีกด้วย

Standard input Pressure Switch

Support Analog Input : 0-10V or 4-20mA of  Pressure transmitter

Battery Voltage Output : +batt for external use.

Input.

 1. Auto.
 2. Remote Start.
 3. Pressure Switch.
 4. Test
 5. Stop/Reset.
 6. Charger#1 failed.
 7. Charger#2 failed.
 8. Oil pressure switch.
 9. Coolant temp switch
 10. Magnetic pickup.
 11. Alarm reset.


Fire Pump Engine Control Panel

 • Control By Microcontroller
 • Indoor Wall Type Cabinet
  Include Speed


Fire Pump Engine Control Panel

 • Control By Latch Relay
 • Outdoor Mouting Type Cabinet With Glass
  Exclude Speed Switch


รูปแบบการติดตั้ง ในระบบดับเพลิง


Tags : fire pump engine control jockeyตู้ควบคุม คอนโทรล ดับเพลิง

view