สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Sewage Pump Control - ตู้คอนโทรลควบคุมระบบน้ำเสีย

Sewage Pump Control - ตู้คอนโทรลควบคุมระบบน้ำเสีย


Sewage Pump Control - ระบบตู้ควบคุมน้ำเสีย,ระบายน้ำออก


Sewage Pump เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมในระบบน้ำเสีย คือการระบายน้ำเสีย หรือน้ำที่ไม่ต้องการ

เพื่อระบายออกจากระบบ โดยใช้การควบคุม อาศัยความแตกต่างของระดับน้ำ นำมาสั่งงาน หรือควบคุม

การทำงานของปั๊มน้ำ โดยใช้ลูกลอย (Float Switch)


สถานที่บางแห่งอาจจะใช้ก้านอิเล็คโตรด (Electrode Sensor) นำมาควบคุมแทนลูกลอยก็ได้ 

เพราะก้านอิเล็คโตรด จะมีความทนทานมากกว่าลูกลอย การซ่อมบำรุงน้อยกว่า ซึ่งถ้าหากว่า

สภาวะน้ำเหมาะสม เป็นน้ำที่ไม่สกปรกมาก เช่นน้ำระบายรางน้ำฝน พื้นที่น้ำเอ่อท่วม ตามหมู่บ้าน จะใช้ได้


หากน้ำมีความสกปรกมาก เช่น น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะน้ำแบบนั้น จะใช้ก้านอิเล็คโตรดไม่ได้

เพราะก้านอิเล็คโตรด ที่ถูกจ่ายกระแสไฟฟ้ามานั้น กระแสแรงดันต่ำมาก น้ำเสียจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง

จึงไม่สามารถส่งสัญญาณไฟฟ้า ผ่านก้านอิเล็คโตรดได้

ระบบควบคุมน้ำเสีย Sewage Pump ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ ก็จะมี 

Sewage Pump 1 Pump  2 Floats  

ลูกลอยจะมีอยู่ 2 ระดับ  ลูกล่างสั่งหยุดการทำงาน(Stop)  ลูกบนเริ่มการทำงาน(Start)


Sewage Pump 2 Pump  3  Floats

ลูกลอยมีอยู่ 3 ระดับ ลูกล่างสั่งหยุดการทำงาน(Stop) ลูกกลางจะเริ่มการทำงาน(Start 1 pump)

พร้อมสลับ ตามรอบการทำงานนั้นๆ  ส่วนลูกบนสุด จะสั่งทำงานให้ปั๊มน้ำทำงาน พร้อมกันทั้ง 2 ตัว


Sewage Pump 2 Pump 4 Floats

ลูกลอยมีอยู่ 4 ระดับ  การทำงานจะเหมือนกับ 3 ลูกลอย  แต่ที่เพิ่มมาเป็น 4 ลูกลอย ซึ่งเป็นลูกบนสุด 

ที่นำมาเป็นสัญญาณ Alarm Buzzer หรือ Siren Warning  หากน้ำท่วมถึง ระดับลูกลอยที่ 4 นั้น เพื่อ

แสดงว่า ระดับน้ำนั้นมีปริมาณมากกว่า ที่ปั๊มสูบน้ำจะสามารถสูบออกไปได้  หรือไม่ก็เป็นการเตือนว่า

ระบบอาจจะมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของปั๊มน้ำ เช่นการ Overload Pump หรือระบบท่อที่มีปัญหา

เช่น หลุด , รั่ว , แตก ต้องทำการตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหา

Tags : sewage pump tsurumi ระบบน้ำเสีย ตู้ควบคุม คอนโทรล ลูกลอย

view