สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Transfer Pump Control (Cold Water Pump) ตู้คอนโทรลควบคุมน้ำดี

Transfer Pump Control (Cold Water Pump) ตู้คอนโทรลควบคุมน้ำดี


Transfer Pump Control (Cold Water Pump) ตู้คอนโทรลควบคุมน้ำดี

Transfer Pump คือ ดูด-ส่งน้ำจากต้นทางไปยังปลายทาง หรือจากบ่อด้านล่าง ส่งไปบ่อด้านบน

นิยมใช้กันมากในอาพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น อาคารตึกสูง คอนโดมิเนียม ฯลฯ

หลักการทำงาน ของระบบ จะอาศัยความต่างของระดับน้ำ ทั้งบ่อด้านล่างและบ่อบน นำมาควบคุม

การทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโทรด (Electrod) ซึ่งรับสัญญาณโดย Floatless Level Relay

Board Control หรือจะใช้ลูกลอย (Floats Switch) แทนการควบคุมด้วยก้านอิเล็คโทรด ก็ได้

ระบบน้ำ Transfer Pump ที่นิยมใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน

Transfer 2 Pump Level 3x3 /Operate : Alternate Pump

Transfer 2 Pump Level 3x4 /Operate : Alternate-Parallel Pump

Transfer 2 Pump Level 4x5 /Operate : Alternate-Parallel Pump With Alarm Low,High


Example : Diagram Transfer 1 Pump Level 3x3


Example : Transfer Pump Set (Complete On Base And Control Panel With Fitting)Tags : transfer pump control electrode float switch ตู้ควบคุม คอนโทรล ก้าน ลูกลอย

view