สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Booster Pump Set Package (บูสเตอร์ปั๊ม) - ระบบรักษาแรงดันคงที่

Booster Pump Set Package (บูสเตอร์ปั๊ม) - ระบบรักษาแรงดันคงที่


Booster Pump Control - ระบบรักษาแรงดันคงที่, เพิ่มแรงดันให้กับระบบ

ลักการทำงานของระบบบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) คือ การรักษาแรงดันระดับภายในระบบท่อ (แบบปิด)

ให้มีความคงที่สม่ำเสมอ โดยอาศัยการทำงานของสวิทย์แรงดัน (Pressure Switch) เช่น Danfoss : KP1,KP35

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ตัวสั่งการทำงาน และหยุดการทำงาน


Package  Booster Pump ที่นิยมใช้ประกอบกัน จะใช้เครื่องสูบน้ำจำนวนสองตัว ให้ทำงานสลับกันตามรอบ

และเสริมช่วยอีกตัว เมื่อแรงดันในระบบต่ำกว่าปกติ ที่ได้ปรับตั้งไว้ ให้สามารถเดินพร้อมกันได้ด้วย (Alternate-Parallel)


Booster Pump บางสถานที่ จะใช้ปั๊มน้ำถึงสามตัวเลยก็มี หลักการทำงาน ก็จะให้ปั๊มสูบน้ำ ทั้ง 3ตัวเดินเรียงกันไป

ตามรอบการทำงาน (Sequence) ในแรงดันสถานะเปิด-ปิดตามปกติ แต่ถ้าหากแรงดันตกมากในระดับหนึ่ง

ก็จะสั่งงานให้ปั๊มสูบน้ำเดินสองตัว หากแรงดันยังไม่พอจริงๆ วงจรในระบบ จะสั่งให้ปั๊มสูบน้ำทำงานทั้งสามตัว


ตู้ควบคุมการทำงาน (Control Panel) ของชุดครื่องสูบน้ำ ควรมีระบบป้องกันการเดินตัวเปล่าของปั๊มสูบน้ำด้วย

เพราะเมื่อระดับต่ำกว่าฟุตวาล์ว หรือท่อทางดูด เมื่อปั๊มสูบน้ำมีการใช้งาน ตัวเครื่องจะเดินตัวเปล่า ปั๊มน้ำจะร้อน 

และอาจมีเสียงดัง จากนั้น จะทำให้ชุดแม็คซีลของเครื่องสูบน้ำเกิดความเสียหายได้


ส่วนการควบคุมแบบ Variable Speed Drive หรือเรียกสั้นๆว่า VSD จะใช้ Pressure Transmitter เป็นตัวสั่งงาน

สัญญาณแบบอนาล็อก เช่น Danfoss,Trafag เอาพุทเป็นแบบ 0-10VDC,0-5VDC หรือ 4-20mA.


อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ในการจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องสูบน้ำควบคุมความเร็วรอบให้เหมาะสมกับระบบ

ผันแปรตามการใช้น้ำจากปลายทาง และประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อใช้ระบบ แบบ Variable Speed (VSD)

ตัวเครื่องสูบน้ำจะมีความนิ่มนวล ไม่กระตุกกระชาก ไม่ว่าตอนเริ่มใช้งาน หรือหยุดใช้งาน ช่วยยืดอายุการซ่อมบำรุง

และ อายุการใช้งานของตัวเครื่องสูบน้ำ ให้ได้นานมากขึ้น

Example  Inside Variable Speed Booster Pump Control Panel

ระบบบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump) จำเป็นที่จะต้องใช้ถังแรงดันแบบมีไส้ยาง (Pressure Tank) มาประกอบร่วมด้วย

เพื่อลดการภาระการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ให้มีระยะห่าง หรือ ช่วงพักของเครื่องสูบน้ำ อีกทั้งน้ำที่จ่ายในระบบ

จะมีความสมดุลมากขึ้น  


Brand Of Water Pump 

Grundfos #ปั๊มน้ำคุณภาพสูง

Ebara #มีราคาและหลายรุ่นให้เลือกหลากหลาย

Venz #ราคาดี มีมาตราฐาน คุณภาพโรงงาน

CNP,Mitsubishi,Lowara,Electra


Example : Package Booster Pump


 

Tags : booster pump inverter vsd บูสเตอร์ปั๊ม คอนโทรล ควบคุม ราคา

view