สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก้านอิเล็คโตรด ป้องกันการเดินตัวเปล่า

ก้านอิเล็คโตรด ป้องกันการเดินตัวเปล่า

การติดตั้งก้าน อิเล็คโตรด (Electrode) เพื่อป้องกัน การเดินตัวเปล่าของปั๊มน้ำ มีความจำเป็นอย่างมาก

เนื่องจากปั๊มสูบน้ำ จะมีชุด แม็คซีล (MechSeal) ติดอยู่ที่ตัวของปั๊มสูบน้ำ ชุดแม็คซีลนี้ มีไว้เพื่อป้องการ

การรั่วไหลของน้ำ ที่อยู่ในตัวของเรือนปั๊ม (Casing) หาก มีการเดินเครื่องสูบน้ำ แล้วชุดแม็คซีลที่ติด

อยู่ในตัวเรือนปั๊มน้ำ ไม่ได้สัมผัสกับน้ำ ก็จะเกิดความร้อน ทำให้ชุดแม็คซีล เกิดความเสียหายได้ นั้นเอง

การติดตั้งก้านอิเล็คโตรด และอุปกรณ์พื้นฐาน ที่ควรมี


ลักษณะการติดตั้ง ก้านอิเล็คโตรด และอุปกรณ์ เมื่อปั๊มสูบน้ำอยู่ในระนาบที่สูงกว่าลักษณะการติดตั้ง ก้านอิเล็คโตรด และอุปกรณ์ เมื่อปั๊มสูบน้ำอยู่ในระนาบที่ต่ำกว่า หรือเสมอกัน

Tags : Floatless ควบคุม ตู้คอนโทรล อิเล็คโทรด Electrode Holder ปั๊มน้ำ

view